Vedení daňové evidence

 • Zpracování a vedení daňové evidence
 • Komplexní pomoc při zavedení EET
 • Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • Zpracování a podání daňového přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
 • Zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů
 • Zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční aj.
 • Zpracování a podání přehledu na Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu
 • Vedení evidence údajů o příjmech a výdajích a o majetku a dluzích
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetků, vedení evidence skladů a skladového hospodářství
 • Sledování splatnosti závazků, příprava a zasílání platebních příkazů
 • Pravidelné informování o stavu evidence (např. pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek)
 • Zpracování vnitřních předpisů
 • Komunikace a zastupování společnosti na příslušných úřadech
 • Skladování a archivace dokladů  
 • Zpracování případného přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • Rekonstrukce daňové evidence