Vedení účetnictví

 • Zpracování a vedení účetnictví podle platných právních předpisů
 • Komplexní pomoc při zavedení EET
 • Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • Zpracování a podání daňového přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
 • Zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů,
 • Zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční aj.
 • Zpracování účetní uzávěrky vč. povinného zveřejnění do příslušné Sbírky listin
 • Zajištění auditu u auditorské společnosti
 • Vedení evidence pohledávek a závazků, drobného a dlouhodobého majetků, vedení evidence skladů a skladového hospodářství
 • Sledování splatnosti závazků, příprava a zasílání platebních příkazů
 • Pravidelné informování o stavu účetnictví (např. pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek)
 • Zpracování vnitřních účetních předpisů a postupů účtování
 • Komunikace a zastupování společnosti na příslušných úřadech a při auditu
 • Skladování a archivace dokladů  
 • Účetní dohled nad pracovníky společnosti klienta
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
 • Statistické výkazy
 • Provedení interního auditu a controllingu

V případě zájmu můžete navštívit naše kurzy účetnictví a daní.