Nemovitosti

Poskytujeme komplexní daňové a účetní služby v oblasti nemovitostí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Novelou zákona s účinnosti od 1. 11. 2016 došlo k podstatné změně zákona – změna poplatníka z prodávajícího na kupujícího. A jelikož stanovení daňové povinnosti ve výši 4% z kupní ceny je ne vždy správné, provádíme následující služby:

  • Zoptimalizujeme daňovou povinnost
  • Zajistíme znalecký posudek
  • Zpracujeme a podáme daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí

  • Zoptimalizujeme daňovou povinnost
  • Zpracujeme a podáme daňové přiznání

Pronájmy

  • Zoptimalizujeme daňovou povinnost
  • Zpracujeme a podáme daňové přiznání k dani z příjmů
  • Zajistíme vedení záznamu o příjmech a výdajích
  • Poskytneme daňové poradenství